Trauma Release Exercise

11. oktober 2018 tok jeg intruktøreksamen i Trauma Release Exercise, forkortet til TRE.

Min veileder var Hans Holter Solhjell, som har nettsiden oppmerksombevegelse.no,  der kan du lese mer om metoden. 

Jeg tilbyr nå kurs:

Annenhver mandag 17.00 - 19.00

Mandag 5.november

Mandag 19. november

Mandag 3. desember

Mandag 17. desember

Pris:

kr 1500

Før du deltar på dette kurset, vil jeg gjerne bli litt kjent med deg ved en samtale. Samtalen er med i prisen.