Psykomotorisk fysioterapi

Alle opplevelser setter spor i deg, forandrer deg. Fysiske påkjenninger kan gjøre deg sterk, men kan også bryte deg ned. Psykiske påkjenninger kan gi deg styrke, men kan også gjøre deg urolig og svak.

Alle følelser kjennes i kroppen. Enhver tanke gjør noe med kroppen. Enhver skade gjør noe med følelsene og tankene.

Psykomotorisk fysioterapi er å fokusere på samspillet mellom tanker, følelser, bevegelser, balanse, kropp og pust. Gjennom dette vitaliserer vi områder i kroppen som har blitt preget av livet du har levd.

Vi forholder oss til smerter, stivhet, slitenhet, anspenthet, uro, indre fornemmelser som kan relateres til angst, tungsinn og andre vanskelige følelser. Vi fokuserer også på behag, gode følelser og gode bevegelser.