Psykomotorisk behandling

Samtale rettet mot å gjenkjenne, tåle og akseptere egne følelser, og å kunne gi uttrykk.  

Alle følelser kjennes i kroppen, de er også inni hjernen, men kan ikke kjennes der, du må ha kontakt med kroppen for å ha kontakt med følelsene dine.

Øvelser/bevegelser for avspenning, bevegelighet, strekk, pust og balanse.

I alle bevegelser er det et uttrykk. Alle tanker og følelser har en bevegelse.

Massasje for avspenning, bevegelighet, strekk og pust.

All berøring er meningsfull, god eller vond. En god strekk frigjør pusten og virker avspennende.

Nærværstrening og selvobservasjon.

Vårt samfunn, vår kultur, behøver mer av stillhet og innovervendt opplevelse.  Da får du kontakt med deg selv, i kroppen din der følelsene kjennes.

Regulering av det autonome nervesystemet.

Dersom du har opplevd mye overveldelse, kommer det autonome nervesystemet fort til fyring. Det sender signaler og roper "fare" også der det ikke er fare. Gjennom å tåle disse signalene og gi dem en mening, kan systemet roe seg ned igjen.

Mentalisering.

La egne følelser, ønsker og behov ilag med tankens fornuft og hensynet til andre, styre dine handlinger.