Priser:

 

Psykomotorisk fysioterapi                     Kr 600 pr. time

Feldenkrais individuelt                          Kr 600 pr. time

TRE individuelt                                     Kr 600 pr. time

Feldenkrais gruppe                               Kr 1800 for 10 ganger a 90 minutter, kr 200 for drop-in. 

Trauma Release Exercise gruppe           Kr 1200    for fire kvelder a 2 timer

 

Ettersom jeg ikke har driftstilskudd, kommer ikke min behandling inn under vanlige offfentlige refusjonsordninger. Klienter må betale behandlingen i sin helhet. Fordelen er at jeg har kortere ventetid. Vi kan skreddersy opplegg som din økonomi kan tåle, f.eks. med hjemmeoppgaver og kun oppfølging hos meg med time en eller to pr. måned. Dersom du er i arbeid, kan du også sjekke med arbeidsgiver om dere har forsikringsordning som kan dekke fysikalsk behandling.

 

Alternativ til time hos meg:

Du kan du melde deg på venteliste til psykomotoriske fysioterapeuter med offentlig driftstilskudd.

Fysioterapeuter i Hamar med viderutdanning i Psykiatrisk-og psykosomatisk fysioterapi med driftstilskudd fra det offentlige:

Anders Bakke-Lorentzen tlf. 922 55 244

Mona Kjos Lønning tlf. 997 322181

Tone Kjærnes tlf. 95170069

Prisene hos disse er en egenandel på ca. kr 250, og de kommer inn under egenandelstak 2 som er på ca. kr 2000 pr. år.

Du behøver nå ikke henvisning fra lege for å oppsøke fysioterapeut.