Nyheter

Depresjon. Knut Hestad på Sanderud-dagene

24.09.2015 13:09
Sjel er kropp. Kropp er sjel.  Torsdag 19. september var jeg, og mine to kollegaer i Hamar, på Sanderud og hørte på Knut Hestad. Der var også andre foredrag, men jeg velger å fortelle om det mest interessante for min praksis. Det jeg legger fram her, er min framstilling og ikke referat. Hestad...

Kurs i Nevroaffektiv psykoterapi. Identitetens dannelse. Marianne Bentzen

12.03.2015 09:26
I 2013 gikk jeg på grunnkurs-rekka i Nevroaffektiv Psykoterapi i Kalundborg med Marianne Bentzen og Susan Hart. I slutten av januar 2015 var det oppfølgingskurs på Grini Mølle hos Karen Margrethe Sæbø. Kurset heter IDENTITETENS DANNELSE og handler om vår historiske(narrative)...

Faglig møte på Institutt for Psykomotorisk Fysioterapi i Brumunddal

12.03.2015 09:07
TRADISJONELL PSYKOMOTORISK BEHANDLING. Fagmøtet 22.januar handlet om psykomotorisk fysioterapi i den formen som Aadel Bulow-Hansen og Trygde Braatøy utviklet i etterkrigstida. Berit Åbakken var elev hos Bulow i mange år og har dermed stor erfaring å dele med oss. Jeg får anledning til å være...

Ny jobb. Vikariat i Brumunddal!

06.01.2015 15:28
Fra i morgen begynner jeg i et vikariat ved Institutt for psykomotorisk fysioterapi Brumunddal. Det er 27,5% driftstilskudd. Jeg kommer vanligvis til å være der hel dag onsdager og halv dag fredager. Vikariatet går fram til slutten av juni, med mulighet til forlengelse ut året. Ventelisten i...

Veiledning med Lise Radøy

02.12.2014 17:10
God grensesetting er det mye helse i! Lise er psykologspesialist og jobber ved Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP). Hun veileder oss to dager i året. Vi er fem psykomotoriske fysioterapeuter som arbeider i Hamar, Stange og Ringsaker. Denne veiledningen har vi hatt jevnlig i ni...

Skrekkblandet fryd i byen. HA 24.nov.2014

25.11.2014 09:22
Her kan du lese en artikkelen om oss i Hamar Arbeiderblad. Den er tilgjengelig for abonnenter!

Krise - et vendepunkt. Seminar på Gjøvik. Jon Gangdal

23.11.2014 21:29
Taushetsplikten.Jon Gangdal er fjellklatrer, forfatter og rådgiver. Han gir råd om samhandling som arbeidsmetode og problematiserer hvordan taushetsplikten kan overstyre samhandlingen. Bok: "Jeg tenker nok du skjønner det sjøl" handler om Christoffer som ble mishandlet til døde av sin stefar. Fordi...

Krise -et vendepunkt. Seminar på Gjøvik. Christian Haugli

23.11.2014 21:10
Hva betyr kriser i et psykologisk perspektiv. Christian Haugli definerte ordet krise:Krise - en livssituasjon vi ikke er i stand til å forstå eller mestre ut fra de forutsetninger som måtte foreligge. Han snakket også om at resiliens er beste prediktor for hvordan det går med oss i livet etter...

Krise- et vendepunkt. Seminar Gjøvik. Anne Helen Johansen

23.11.2014 21:00
Pårørendeprogrammet. Ann Helen Johansen arbeider på Pårørendesenteret i Stavanger. Hun foreleser om Pårørendeprogrammet som kan være til hjelp i kommunene. Kommunene har nå fått ansvaret for at de pårørende skal bli ivaretatt når de nærmeste blir syke. Det viser seg nemlig at pårørende...

Krise - et vendepunkt. Seminar på Gjøvik. Lise Rasmussen

22.11.2014 09:53
Pårørendesenteret i Stavanger.Tirsdag var jeg på Gjøvik på seminar: Krise, et vendepunkt. Lise Rasmussen er familieterapeut og jobber på Pårørende-senteret i Stavanger.  Hun fortalte om barns opplevelser som pårørende til syke søsken eller syke foreldre. Hun lot barnas stemme komme frem, og...