Veiledning på KaMaklinikken

20.10.2014 23:51

Veiledning på KaMa-klinikken 20. og 21. oktober

Karen Margrete Sæbø er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, sertifisert kroppsanalytiker og psykoterapeut, og sertifisert SE-terapeut (somatic experience), som er en sjokk/traume-utdanning.

 Jeg har hatt stor nytte av hennes kompetanse og har gått to kursrekker og til veiledning hos henne:

Nærvær i den terapeutiske relasjonen.

Sporene i kroppen etter sjokk og traumer.

Veiledning høst 2013 og høst 2014

Les mer om Karen Margrete og KaMa klinikken på hennes nettside:  www.kamaklinikken.com 

På veiledningsdagene gjorde vi nærværsøvelser, gikk gjennom teori om tilknytning, og fikk repetert kompassene i nevroaffektiv psykoterapi.

Nærvær med deg selv er det første nærvær og åpner for nærvær med andre.

Øvelse: Sitt godt og i balanse. Vær med oppmerksomheten din midt inni hodet ditt. Flytt så oppmerksomheten til midt i bekkenet ditt. Flytt tanken/oppmerksomheten mellom disste to områdene.

Kommentar: dette var en enkel øvelsesbeskrivelse, selve instruksjonen kan være betydelig mer utfyllende, forklarende og med metaforer.

Tilknytning kan være trygg, unnvikende, ambivalent, desorganisert.

Den som har fått trygg tilknytning, hviler godt i seg selv, for oss andre må det et stort arbeid til for å komme dit. For den som er unnvikende kreves det et stort mot for å knytte seg, og livet kan bli svært ensomt. Den som er ambivalent kommer fort inn i elske/hate-relasjoner, de ønsker av hele sitt hjerte en trygg havn, men når det skjer, blir det for farlig og vekker det autonome nervesystemet til kamp. Sjokk og traumer gir et desorganisert tilknytning, graden av skade kan en si er avhengig av hvilken tilknytningskompetanse en hadde i utgangspunktet. Å kunne kjenne seg møtt, sett og hørt kan fjerne mye uro.

De tre kompassene i nevroaffektiv psykoterapi

Første kompass: Det autonome nervesystemet. Styrer alle selvregulerende prosesser i kroppen.

Andre kompass: Det følelsesmessige kompass.

Tredje kompass: Det neocortikale kompass. Tanke og handling

Dette er en metamodell for psykoterapeutiske teknikker. Modellen er utarbeidet av Susan Hart og Marianne Bentsen.  Susan Hart har skrevet flere bøker i nervropsykologi. Jeg har akkurat kjøpt boken: "Den følsomme hjernen", og gleder meg til å lese.  Kommer tilbake til anmeldelse av boken en gang i november!


                                                          


Tilbake