Seminar med Merethe Simonsen

19.10.2014 22:02

Merete Simonsen er psykomotorisk fysioterapeut og jobber ved DPS voksenpsykiatrisk poliklinikk i Drammen. Hun har hatt traumer som spesialfelt siden 2002. Hun har tatt videreutdanning i Somatic Experience. Hennes foredrag og praktiske øvinger utvidet min forståelse hvordan man best arbeider med traumer. 


Tilbake