Seminar med Gunn Engelsrud

19.10.2014 21:43

Gunn Engelsrud er professor i helsefagvitenskap ved Norges Idrettshøgskole. Hun er fysioterapeut og har formidlet sin forskning på kropp, kroppsopplevelse og bevegelse i en rekke bøker og tidsskrifter.

Lørdag ledet hun oss gjennom bevegelseserfaringer i balanse, i nærvær, ned på gulvet med barnets bevegelser, kraftfulle bevegelser og energigivende bevegelser. En viktig del av det hele er å legge merke til hva disse bevegelsesopplevelsene gjør med oss, og klare å finne et språk til å uttrykke det. Og gjennom dette kjenne på ny bevegelsesglede!

Tilbake