Psykomotorisk gruppe

22.11.2016 08:12

Plages du av stress-symptomer som anspenthet, smerter, stivhet, rastløshet, søvnvansker? Psykomotorisk gruppe kan være et steg på veien for å kunne mestre disse stress-reaksjonene. Jeg planlegger å starte en slik gruppe på nyåret så snart det er nok påmeldte.

Vi kommer til å arbeide med øvelser, nærvær(mindfulness), følelseskontakt og handtering av små-angst og stress-reaksjoner. Jeg vektlegger å få kroppen i gang med sine naturlige spenningsreduserende strategier, og vil instruere enkle øvelser som du kan bruke i det daglige.

Det vil også bli korte teoretiske forklaringer rundt tema som hjernen, tanker, følelser, instinkter.

Du kan også kombinere gruppe-timer med individuelle timer.
 

Introduksjonspris psykomotorisk gruppe:      kr 1200 for 10 ganger med 5-12 deltagere.

Pris individuell time:                                    kr 600

Sted:
Grupperommet i Storhamargata 32, andre etasje. 

Meld din interesse med melding på sida her, eller med melding tlf. 90175775, eller epost raaske@online.no. Å melde sin interesse er ikke bindende, det betyr bare at du vil få beskjed om starttidspunkt.

 

Tilbake