Ny jobb. Vikariat i Brumunddal!

06.01.2015 15:28

Fra i morgen begynner jeg i et vikariat ved Institutt for psykomotorisk fysioterapi Brumunddal. Det er 27,5% driftstilskudd. Jeg kommer vanligvis til å være der hel dag onsdager og halv dag fredager. Vikariatet går fram til slutten av juni, med mulighet til forlengelse ut året. 

Ventelisten i Brumunddal er ikke avskrekkende lang! Prisen på psykomotorisk behandling er etter offentlige takster kr 214 pr. gang, og med egenandelstak 2 på ca. 2600 kroner. Tlf. 62343820, Nygata 9, Brumunddal.

I denne perioden opprettholder jeg som vanlig praksisen min i Torggata 71 i Hamar sentrum. Der er det ingen ventetid, men du må betale behandlingen i sin helhet, dvs. kr 600 pr. gang.

Tilbake