Kurs i nevrologisk undersøkelse for fysioterapeuter

24.08.2019 09:31

I slutten av mai holdt jeg kurs i nevrologisk undersøkelse for 25 fysioterpeuter på Jessheim.  Tema var: Hvordan vurdere funn, hva kan funn tyde på? Undersøkelsen kan gi informasjon om det er en alvorlig eller mindre alvorlig tilstand, og hvordan prognosen for å bli bra eller bedre er. Grunnlaget for en god behandling, er en grundig undersøkelse.

Alf Sigurd

Tilbake