Kurs i Nevroaffektiv psykoterapi. Identitetens dannelse. Marianne Bentzen

12.03.2015 09:26

I 2013 gikk jeg på grunnkurs-rekka i Nevroaffektiv Psykoterapi i Kalundborg med Marianne Bentzen og Susan Hart. I slutten av januar 2015 var det oppfølgingskurs på Grini Mølle hos Karen Margrethe Sæbø. Kurset heter IDENTITETENS DANNELSE og handler om vår historiske(narrative) identitet, fortellingen om oss selv. Marianne Bentzen holdt kurset. Den narrative identiteten utvikles i hjernen fra vi er tre år til vi blir 23 år. Hver gang vi gjenforteller historien om oss selv, legger vi til nye element, og neste gang vi forteller, er disse elementene med. Selv mennesker med store ressurser kan ha et smertefullt narrativ. Ved å fokusere på ressursene kan narrativet forandre seg mye. Sagt folkelig: "Det er ikke så mye hvordan man har de, men hvordan man tar det". Å utvide evnen til mentalisering (= å tenke med hode, kropp og sinn), kan bedre evnen til å tåle livets påkjenninger. Å se en sak i et annet menneskes perspektiv og å kjenne denne personenes følelser i seg selv, utvider eget perspektiv og er en mentaliserende øvelse.

Tilbake