Kurs i Nevroaffektiv psykoterapi. Identitetens dannelse del 2 med Marianne Bentzen

11.10.2015 14:18

Status som perspektiv i psykoterapi.

Kurset er en oppfølger til nevroaffektiv psykoterapi som jeg tok i Danmark. Dette kurset er del 2 om identitetens dannelse, første del gikk jeg på i januar 2015. Marianne Bentzen er kursleder.

Marianne fokuserte på status, og på vår uvilje i et demokratisk land, til å innrømme status som instinkt. Vi tenker på tilknyting som et primitivt instinkt som bør utvikles, men status-impulsen er en enda mer primitiv impuls. Vi bør innrømme våre tanker rundt status, eller hierarki, slik at dette også kan utvikles og tenkes rundt. For uansett så påvirker det oss i stor grad!

Status er første rett til ressurser: mat, sex, gode plasser, oppmerksomhet. De med høy status får først, og så må vi andre vente på tur. Dette ligger dypt i oss anten vi vil det eller ikke. Det er fordeler og bakdeler med å være både høy-status og lav-status. Høy-status er oftere en ensom plass, og fall-høyden er større. Lav-status gir mer fellesskaps-følelse.

Det er viktig at mennesker med høy-status også har en sterk tilknytningsimpuls. Det betyr at de utøver makt med omsorg.

Evolusjonen fant ikke opp demokratiet, men status og hierarki med spilleregler og en følelse av rettferdighet. Rangordning er hensiktsmessig. Å kunne vente på tur er en begynnelse på å ha en rettferdighetssans.

Nevroaffektiv psykoterapi i et status-perspektiv.

De tre utviklingsområdene i hjernen:

Instinkt -   her er området for status/hierarki/territorie, basal overlevelse(liv og død).

Følelser og tilknytning  -  området for gruppetilhørighet.

Tanker. planlegging, mentalisering   -   området for oversikt, spilleregler

I nevroaffektiv psykoterapi søker en å nå disse forskjellige nivåene i løpet av et møte.

Tilbake