Krise - et vendepunkt. Seminar på Gjøvik. Jon Gangdal

23.11.2014 21:29

Taushetsplikten.

Jon Gangdal er fjellklatrer, forfatter og rådgiver.

Han gir råd om samhandling som arbeidsmetode og problematiserer hvordan taushetsplikten kan overstyre samhandlingen.

Bok: "Jeg tenker nok du skjønner det sjøl" handler om Christoffer som ble mishandlet til døde av sin stefar. Fordi vi ikke klarer å forestille og ta inn over oss hva som er mulig, så snakker vi heller ikke sammen om det vi observerer.

Bok: "Ikke si det til noen" handler om Øygard-saken. En annerkjent ordfører forgriper seg på ei ung jente. Hun var med han på politiske møter og skulle være så interessert i politikk, men hang for det meste over telefonen sin, slik andre såg henne. De undret seg nok, men snakket ikke sammen.

Den tredje boken hans handler om Trond Bolle, soldaten som døde i Afghanistan.

Vår forestillingsevne er utilstrekkelig. Gjerningspersoner får for stort spillerom. Fornuft overstyrer "magefølelsen". Taushetsplikten overstyrer samhandling.

 


Tilbake