Krise- et vendepunkt. Seminar Gjøvik. Anne Helen Johansen

23.11.2014 21:00

Pårørendeprogrammet.

Ann Helen Johansen arbeider på Pårørendesenteret i Stavanger. Hun foreleser om Pårørendeprogrammet som kan være til hjelp i kommunene. Kommunene har nå fått ansvaret for at de pårørende skal bli ivaretatt når de nærmeste blir syke. Det viser seg nemlig at pårørende ofte ender opp i sykekøen. Og i mange tilfeller er de pårørende små barn, tenåringer og ekstra sårbare.

Pårørende kan noen ganger være aggressive, men en person i salen sa noe klokt: "Et hvert angrep er et rop om hjelp"

Programmet er fint lagt opp med caser og film-snutter, materiale som passer for internundervisning i kommunene.


Tilbake