Faglig møte på Institutt for Psykomotorisk Fysioterapi i Brumunddal

20.02.2016 11:40

Braatøy og Bylow-Hansens fysioterapi.

Fagmøtet fortsatt med samme temaet som før. Denne gangen gikk vi gjennom videoen til Gudrun Øvreberg der Aadel Bylow-Hansen viser fysioterapi i den formen som Aadel Bulow-Hansen og Trygde Braatøy utviklet i etterkrigstida. I diskusjonen fikk jeg svar på noen spørsmål.  Eksempler:  Diafragma og magemusklenes virker inn på ryggbevegeligheten. Dersom strupehodet sitter for høyt, så kan det stenge for luftrøret. Når en er i bøye-mønsteret i kroppen, må en aktivt lukke kjeven. Kremt er pust, som host. For at frasparket skal komme på plass, må bøydde tær strekkes.

Tilbake