Faglig møte på Institutt for Psykomotorisk Fysioterapi i Brumunddal

12.03.2015 09:07

TRADISJONELL PSYKOMOTORISK BEHANDLING. Fagmøtet 22.januar handlet om psykomotorisk fysioterapi i den formen som Aadel Bulow-Hansen og Trygde Braatøy utviklet i etterkrigstida. Berit Åbakken var elev hos Bulow i mange år og har dermed stor erfaring å dele med oss. Jeg får anledning til å være "pasienten" og får kjenne hennes behandling på kroppen. Rytmen i hennes hender er: masserende grep/stryk, smerteklyp, strekk, vente på pustesvar. I etterkant diskuterer vi tema som: en stabil rygg, smerteklip, å sparke ut/komme seg unna. Formålet med sparke ut/komme seg unna er å øve på spontanitet, grensesetting og å våge.

Tilbake