Bunkan og Øvreberg. Kullseminar

16.01.2018 09:39

Nå er jeg litt forsinket med å rapportere til nyhetssida mi, men jeg legger det til for at min faglige aktivitet skal være synlig.

I slutten av oktober var jeg atter en gang på kullseminar. Kullet vårt avsluttet studiet i Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi i 2002. Fram til 2017, har vi hatt 14 kullseminar!

Årets forelesere var Berit Heir Bunkan og Gudrun Øvreberg. Ettersom jeg har blitt undervist av Bunkan flere ganger siste årene, vil jeg denne gangen fortelle om Øvreberg:

Hun vart tidlig elev av Aadel Bulow Hansen, psykomotorikkens grunnlegger, og var i en mester-svenn situasjon i årevis. Med tiden bosatte hun seg i Bodø og samlet en gruppe fysioterapeuter rundt seg og førte på denne måten faget videre. Faget var på den tiden ikke et høyskole-studium. Bulow-Hansen var ofte i Bodø og underviste gruppen. I tillegg ble psykitater Tom Andersen sterkt knyttet til denne gruppen. De hadde også undervisning av lege-studenter ved UiT. De skrev flere bøker og tok opp videoer til glede for oss andre som slik kan få innblikk i teknikker og tanke-rekker.

Det er en stor glede å bli undervist av Øvreberg, hun er klartenkt, systematisk, og driver ikke med utenomsnakk. Hennes kunnskap om kropp og mekaniske sammenhenger er imponerende. Og den står heller ikke i veien for hennes oppfattelse av kropp som følelser og mening.  

Tilbake