Functionell Integration=jeg beveger deg= FI


FI er en slags kroppslig undervisningstime der det er en lærer med en elev på benk. Læreren beveger eleven gjennom en bevegelsessekvens, men innslag av instruksjon mot slutten for at eleven skal ta i bruk nye, friere måter å bevege seg på. FI er ellers nonverbal. All berøring er ytterst spørrende: Tillater du meg å berøre og bevege deg? Hvor og hva er din motstand mot bevegelse? Hva forteller din pust til meg? Kommunikasjonen er kroppslig og svarene sees mye i pusten. Så lenge pusten går rolig og blir dypere, er det som ja-svar.

Læreren utvikler underveis i timen en intensjon om hva som skal læres av nytt bevegelsesrepetoir. Eleven blir ledet inn i uvante, nye og glemte bevegelser. Bevegelseslæringen er ikke nødvendigvis bevisst, den kan skje på et kroppslig plan uten bevisst tanke. Men opplevelsen av forbedret bevegelse blir en bevisst opplevelse.