Awareness trough movement=instruksjon av bevegelser= ATM

I ATM instruerer læreren en eller flere elever gjennom en bevegelsessekvens. I en slik sekvens er eleven sin egen observatør. Bevegelser skal introduseres med en spørrende holdning til seg selv. Dermed åpner vi for at kroppen utforsker nye bevegelser. Når vi gjør øvelser hurtig og mekanisk, vil vi bare gjenta bevegelsesmønstrene våre, ikke fornye. Det er viktig å kunne bevege seg fort, men for å lære nytt må en først bevege sakte og utforskende. Mot slutten av en bevegelsessekvens kan en øke tempoet dersom det er uproblematisk. En bevegelsessekvens er bygget opp rundt en funksjon, eksempler: rulle, snu seg, krabbe, krype, reise seg, sitte opp. Enhver må ta vare på seg selv gjennom instruksjonene, hver deltager bestemmer selv hvor mye de vil delta i bevegelsene og hvor store bevegelser de vil gjøre. De må ta vare på at det er behagelig, eller i alle fall vurdere graden av ubehag.

I