Feldenkrais kurs

Nytt kurs starter i løpet av høst 2019

Pris: kr 1800, kr 200 for drop in. 

Jeg instruerer enkle bevegelsessekvenser. Passer for alle.

Noen av instruksjonene blir det laget lydfiler av til hjemmebruk.

Les mer om metoden under "Feldenkraismetoden" i menyen.

Kurset holdesl i Storhamargata 32 annenetasje. På grunn av lokalets størrelse er det maksimalt plass til 6-7 personer.