Faglig aktivitet etter 2016 finnes under "Nyheter" i menyen.

 

Curriculum vitae

 

                                                                             Randi Aske, 120952 40699                                                                                     
Nordvikveien 397, 2316 Hamar, tlf. 90175775

 

Akademisk utdannelse:

Psykisk Helsearbeid, fagspesifikk fordypning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi                                                                         Høyskolen i Oslo                                                                                                                                          2002                                 Psykisk Helsearbeid, tverrfaglig del                            Høyskolen i Oslo                                                            2000

Statens fysioterapihøyskole                                      Oslo                                                                              1974

Eksamen artium, latinlinja                                          Voss gymnas                                                               1972

Yrkespraksis:

Vikariat 27,5% på Brumunddal psykomotoriske institutt, Ringsaker kommune                                             2015 - 2016                 Helprivat praksis i Hamar sentrum                                                                                                            2014-                                      Stor-Elvdal kommune, privat praksis med driftstilskudd, 50%                                                                       1988 - 2014                        26 år Stor-Elvdal kommune, privat praksis med driftstilskudd, 40%                                                               1984 -1988                            4 år Stor-Elvdal trygdekontor, privat praksis med avtale, 50%                                                                       1980- 84                             4 år Mortensnes Helse- og sosialsenter, Tromsø      Fysioterapeut 50%                                                           1977 - 80                            2 år Hvilhaug Sykehjem, Tromsø                                      Fysioterapeut 100%                                               1976- 77                            1 år Regionsykehuset i Tromsø                                        Turnustjeneste                                                       1975 - 76                           

 

Kurs:

 

Nevroaffektivpsykoterapi. Klientvurdering. Bentzen                                2016                                      21 timer
Braatøy og Bulow-Hansens fysioterapi. Bunkan                                      2016                                      14 timer
Traumeterapi. Ikke-volds-kommunikasjon. Kullseminar                           2015                                      12 timer                          Identitetens dannelse. Nevroaffektiv psykoterapi. Bentzen                       2015                                      14 timer                              Sanderud dagene. Knut Hestad om depresjon m.m.                                2015                                      7 timer                               Identitetens dannelse. Nevroaffektiv psykoterapi. Bentzen                      2015                                      14 timer                                  Krise - et vendepunkt.Seminar Sykehuset Innlandet                                2014                                      7 timer                            Bevegelseserfaring. Traumeterapi. Kullseminar                                       2014                                      12 timer                        

Sporene i kroppen etter sjokk. Veiledningsseminar                      2014                                      14 timer

Sporene i kroppen etter sjokk. Veiledningsseminar                      2013                                      14 timer

Neuroaffektiv Psykoterapi. Marianne Bentzen. Kalundborg.          2012                                      72
timer

Balansenøkler. Merete Sparre.                                                   2012                                      12 timer

Sporene i kroppen etter sjokk traumer 2                                     2011/12                               96 timer                                           Sporenei kroppen etter sjokk traumer 1                                       2010                                      24 timer

Kultur og traumer. Kroppsperspektiv. NFF-kurs                           2011                                      6 timer

Læringsorientert fysioterapi. Brodal, Fadnes, Leira                        2011                                      15 timer

Praktisk kollegasamarbeid, NFF                                               2010                                      16 timer

Å være tilstede i de vanskelige møtene. TVIP02. Seminar           2010                                      14
timer

Nevroaffektive principper i psykoterapi. M.Bentzen                     2010                                      25 timer

Fordypningskurs i terapeutisk nærvær                                       2009/10                               48 timer

Terapeutiske utfordringer. NFF etterutdanningskurs                    2004                                      17 timer

Psykomotorisk fysioterapi i allmennpraksis. Folldal                     2004                                      6 timer

Kroppsorientert psykologi. L. Radøy. NFF                                   2003                                      40 timer

Balanse - motorisk kontroll. NFF                                               1998                                      10 timer

Videregående kurs i MPU-testen. Friundervisningen                   1991                                      12 timer Motorisk perseptuell
utvikling. Friundervisningen                                                     1990                                      6 timer

Feldenkrais Professional Training Program, Malmø.                                                                                                                            Autorisert Feldenkrais pedagog IFF (International Feldenkrais Federation).                                                                                                 8 ukers heldags-undervisning i 4 år                                         1992 - 95                                960 timer                                         «Feldenkrais advanced» seminarer i regi av IFF                        1995 - 2002                             248 timer

Jeg vil kort nevne kursaktivitet fra før 1990:  Ryggkurs 120 timer, treningsterapi 42 timer,
rtg. 24 timer, eldreomsorg 15 timer, taping 8 timer, maskinskriving
touch-metoden(vitnemål).

Veiledning:

Veiledningsgruppe med Lise Radøy på Hamar, to dager pr år i
mer enn seks år. Skal fortsette.

Kollegial veiledningsgruppe, psykomotorikere fra
Nord-Østerdalen, to dager pr år i mer enn 6 år. Slutt 2014 for meg pga.
flytting.

Obligatorisk veiledning i forbindelse med videreutdanning,
og oppfølging i noen år etterpå hos psykomotoriker Liv Øfsti, Brumunddal.

Fritidsaktiviteter:

Mikaelskoret. Sanglaget. Sang. Stemmeoppvarming. Regi av oppsettinger.  2007 -2014                                                                                                                                
Inspisient på oppsettingen «I blanke messingen». Koppang                               2010                                          
Prosjektleder «Parkliv». Koppang                                                               2009
Prosjektleder
«Neste stasjon Koppang»                                                                       2003 -2007                                                                               Instruktør. Trim for damer.                                                                      Ca1985 - 1997                                 
Leder av Stor- Elvdal Kunst- og Handverklag                                      Ca 1982 - 1990

Sosialt:

Jeg er oppvokst på Voss i familie med to eldre søsken. Far døde når jeg var ti år. Jeg lærte å bli selvstendig. Aktiv med
slalom, svømming, volleyball og handarbeid. På Fysioterapiskolen i Oslo traff
jeg min mann. Vi giftet oss i 1974, hadde begge turnustjeneste i Tromsø og
ble der i fem år. I 1980 flyttet vi til Koppang og bodde der i 34 år. Vi har tre døtre (f. 1976,
-79, -81) og fem barnebarn, alle jenter. Sommeren 2014 flyttet vi til Hamar for å bo nærmere barna, og etablerte helprivat praksis i Hamar sentrum.

Hamar 9.sept 2016