Jeg legger ut denne cv selv om den har et feil format for hjemmesiden! Vet ikke helt hvordan jeg skal få orden på det fordi det ser riktig ut der jeg skriver. Faglig aktivitet etter 2016 finnes under "Nyheter" i menyen.


Curriculum vitae


                                                                             Randi Aske, 120952 40699                                                                                     
Nordvikveien 397, 2316 Hamar, tlf. 90175775


Akademisk utdannelse:

Psykisk Helsearbeid, fagspesifikk fordypning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi                                                                         Høyskolen i Oslo                                                                                                                                          2002                                 Psykisk Helsearbeid, tverrfaglig del                            Høyskolen i Oslo                                                            2000

Statens fysioterapihøyskole                                      Oslo                                                                              1974

Eksamen artium, latinlinja                                          Voss gymnas                                                               1972

Yrkespraksis:

Vikariat 27,5% på Brumunddal psykomotoriske institutt, Ringsaker kommune                                             2015 - 2016                 Helprivat praksis i Hamar sentrum                                                                                                            2014-                                      Stor-Elvdal kommune, privat praksis med driftstilskudd, 50%                                                                       1988 - 2014                        26 år Stor-Elvdal kommune, privat praksis med driftstilskudd, 40%                                                               1984 -1988                            4 år Stor-Elvdal trygdekontor, privat praksis med avtale, 50%                                                                       1980- 84                             4 år Mortensnes Helse- og sosialsenter, Tromsø      Fysioterapeut 50%                                                           1977 - 80                            2 år Hvilhaug Sykehjem, Tromsø                                      Fysioterapeut 100%                                               1976- 77                            1 år Regionsykehuset i Tromsø                                        Turnustjeneste                                                       1975 - 76                           


Kurs:


Nevroaffektivpsykoterapi. Klientvurdering. Bentzen                                2016                                      21 timer
Braatøy og Bulow-Hansens fysioterapi. Bunkan                                      2016                                      14 timer
Traumeterapi. Ikke-volds-kommunikasjon. Kullseminar                           2015                                      12 timer                          Identitetens dannelse. Nevroaffektiv psykoterapi. Bentzen                       2015                                      14 timer                              Sanderud dagene. Knut Hestad om depresjon m.m.                                2015                                      7 timer                               Identitetens dannelse. Nevroaffektiv psykoterapi. Bentzen                      2015                                      14 timer                                  Krise - et vendepunkt.Seminar Sykehuset Innlandet                                2014                                      7 timer                            Bevegelseserfaring. Traumeterapi. Kullseminar                                       2014                                      12 timer                        

Sporene i kroppen etter sjokk. Veiledningsseminar                      2014                                      14 timer

Sporene i kroppen etter sjokk. Veiledningsseminar                      2013                                      14 timer

Neuroaffektiv Psykoterapi. Marianne Bentzen. Kalundborg.          2012                                      72
timer

Balansenøkler. Merete Sparre.                                                   2012                                      12 timer

Sporene i kroppen etter sjokk traumer 2                                     2011/12                               96 timer                                           Sporenei kroppen etter sjokk traumer 1                                       2010                                      24 timer

Kultur og traumer. Kroppsperspektiv. NFF-kurs                           2011                                      6 timer

Læringsorientert fysioterapi. Brodal, Fadnes, Leira                        2011                                      15 timer

Praktisk kollegasamarbeid, NFF                                               2010                                      16 timer

Å være tilstede i de vanskelige møtene. TVIP02. Seminar           2010                                      14
timer

Nevroaffektive principper i psykoterapi. M.Bentzen                     2010                                      25 timer

Fordypningskurs i terapeutisk nærvær                                       2009/10                               48 timer

Terapeutiske utfordringer. NFF etterutdanningskurs                    2004                                      17 timer

Psykomotorisk fysioterapi i allmennpraksis. Folldal                     2004                                      6 timer

Kroppsorientert psykologi. L. Radøy. NFF                                   2003                                      40 timer

Balanse - motorisk kontroll. NFF                                               1998                                      10 timer

Videregående kurs i MPU-testen. Friundervisningen                   1991                                      12 timer Motorisk perseptuell
utvikling. Friundervisningen                                                     1990                                      6 timer

Feldenkrais Professional Training Program, Malmø.                                                                                                                            Autorisert Feldenkrais pedagog IFF (International Feldenkrais Federation).                                                                                                 8 ukers heldags-undervisning i 4 år                                         1992 - 95                                960 timer                                         «Feldenkrais advanced» seminarer i regi av IFF                        1995 - 2002                             248 timer

Jeg vil kort nevne kursaktivitet fra før 1990:  Ryggkurs 120 timer, treningsterapi 42 timer,
rtg. 24 timer, eldreomsorg 15 timer, taping 8 timer, maskinskriving
touch-metoden(vitnemål).

Veiledning:

Veiledningsgruppe med Lise Radøy på Hamar, to dager pr år i
mer enn seks år. Skal fortsette.

Kollegial veiledningsgruppe, psykomotorikere fra
Nord-Østerdalen, to dager pr år i mer enn 6 år. Slutt 2014 for meg pga.
flytting.

Obligatorisk veiledning i forbindelse med videreutdanning,
og oppfølging i noen år etterpå hos psykomotoriker Liv Øfsti, Brumunddal.

Fritidsaktiviteter:

Mikaelskoret. Sanglaget. Sang. Stemmeoppvarming. Regi av oppsettinger.  2007 -2014                                                                                                                                
Inspisient på oppsettingen «I blanke messingen». Koppang                               2010                                          
Prosjektleder «Parkliv». Koppang                                                               2009
Prosjektleder
«Neste stasjon Koppang»                                                                       2003 -2007                                                                               Instruktør. Trim for damer.                                                                      Ca1985 - 1997                                 
Leder av Stor- Elvdal Kunst- og Handverklag                                      Ca 1982 - 1990

Sosialt:

Jeg er oppvokst på Voss i familie med to eldre søsken. Far døde når jeg var ti år. Jeg lærte å bli selvstendig. Aktiv med
slalom, svømming, volleyball og handarbeid. På Fysioterapiskolen i Oslo traff
jeg min mann. Vi giftet oss i 1974, hadde begge turnustjeneste i Tromsø og
ble der i fem år. I 1980 flyttet vi til Koppang og bodde der i 34 år. Vi har tre døtre (f. 1976,
-79, -81) og fem barnebarn, alle jenter. Sommeren 2014 flyttet vi til Hamar for å bo nærmere barna, og etablerte helprivat praksis i Hamar sentrum.

Hamar 9.sept 2016