Priser

Kr. 700,- for første gangs konsultasjon.

Kr. 500,- for påfølgende konsultasjoner.