Alf Sigurd Solberg

Alf Sigurd Solberg er spesialist i manuellterapi, Master of Science, har skrevet lærebøker om diagnostisering av nakke-og ryggproblemer, er sensor ved klinikkeksamen i manuellterapi ved Universitetet i Bergen, sensor ved Høyskolen i Sør-Trøndelag på Fysioterapistudiet og har i mange år sittet i Fond til etter-og videreutdanning av fysioterapeuter. Han er også oppnevnt av departementet til en gruppe som arbeider med retningslinjer for alle fysioterapi-utdannelser i Norge. Hans faglige kompetanse er omfattende med grundig kunnskap i diagnostisering og behanding av plager i muskel-skjellett-apparatet. Han blir også brukt som fag-konsulent i rettsvesenet.

Gjennom 34 år har vi hatt felles praksis og utviklet vår kompetanse i forskjellige og utfyllende retninger.

Så dersom du går til psykomotorisk fysioterapi hos meg, hender det at jeg anbefaler en time hos han for å få gjort en grundig fysisk undersøkelse. 

Du finner han på Altius-klinikken på CC og på telefon 91523772. Se også undertittel: timebestilling

Altiusklinikken:     www.altiusklinikken.no